Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o konkursie na staż urzędniczy, który docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w wymiarze 0,5 etatu z dnia 9 czerwca 2023 r. – sygnatura K.111.14.2023

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2023 r. o konkursie na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygnatura K.111.13.2023

Ogłoszenia Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 maja 2023 r. o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygnatura K.111.11.2023

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisku rzemieślnika

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o konkursie na na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko specjalisty w Oddziale Kadr z dnia 11 kwietnia 2023 r. – sygnatura K.111.8.2023