Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2023r. o konkursie na płatną praktykę absolwencką w wydziałach merytorycznych  Sądu Apelacyjnego – sygnatura K.113.33.2023

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2023r. o konkursie na płatną praktykę absolwencką w Oddziałach Sądu Apelacyjnego – sygnatura K.113.34.2023

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego.

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 września 2023 r. o konkursie na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (na zastępstwo) – sygnatura K.111.24.2023

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na płatną praktykę absolwencką w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku sekretarza sądowego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).