Zapewnienie obsługi szkolenia w postaci bazy noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej  w dniach 8—10 października 2013 roku.

Numer postępowania: G-241-20/13

 

Termin składania ofert ustalono na 24.09.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-09-16

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  187583 - 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.