Zamówienia publiczne

Dostawa serwerów , pamięci masowych , systemów backupu danych, przełączników sieciowych oraz drukarek do sądów apelacji białostockiej – G-241-20/17

Dostawa serwerów , pamięci masowych , systemów backupu danych, przełączników sieciowych oraz drukarek  do sądów apelacji białostockiej – G-241-20/17

Załączniki:

Pobierz plik (SIWZ serwery.pdf)SIWZ serwery  (rozmiar: 1081 KiB)
Pobierz plik (Zał1- Formularz ofertowy inf.docx) Zał1_Formularz ofertowy  (rozmiar: 24 KiB)
Pobierz plik (Zał5_Wzor umowy dostawy.pdf)Zał5_Wzor umowy dostawy  (rozmiar: 718 KiB)
Pobierz plik (Modyfikacja1 SIWZ.pdf)SIWZ modyfikacja nr1  (rozmiar: 60 KiB)
Pobierz plik (SIWZ po mod1.pdf)SIWZ po modyfikacji nr1  (rozmiar: 1092 KiB)
Pobierz plik (Zał6 po mod.1.pdf)Zał. 6 po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 1655 KiB)
Pobierz plik (Pyt_1_8.pdf)Pytania i odpowiedzi 1-8  (rozmiar: 376 KiB)
Pobierz plik (Zał6_mod2.pdf)Zał 6. po modyfikacji nr 2  (rozmiar: 1656 KiB)
Pobierz plik (Zał8-Form.por.serw mod1.docx)Zał 8. po modyfikacji nr 2  (rozmiar: 46 KiB)
Pobierz plik (DOC191017-19102017145345.pdf)Pytania i odpowiedzi 9-11  (rozmiar: 47 KiB)
Pobierz plik (Zał 6. po modyfikacji nr 3.PDF)Zał 6. po modyfikacji nr 3  (rozmiar: 1660 KiB)
Pobierz plik (Zał8-Form.por.serw mod3.docx)Zał 8. po modyfikacji nr 3  (rozmiar: 47 KiB)
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 12-16.PDF)Pytania i odpowiedzi 12-16  (rozmiar: 225 KiB)
Pobierz plik (DOC_20170505131544.PDF)Pytania i odpowiedzi 17-18  (rozmiar: 80 KiB)

Dostawa urządzeń drukujących do sądów apelacji białostockiej- G-241-19/17

Dostawa urządzeń drukujących do sądów apelacji białostockiej- G-241-19/17.

Załączniki:

Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu UD.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu  (rozmiar: 194 KiB)
Pobierz plik (SIWZ UD.pdf)SIWZ  (rozmiar: 1022 KiB)
Pobierz plik (Zał1_Formularz ofertowy d17.doc)Zał 1. Formularz ofertowy  (rozmiar: 72 KiB)
Pobierz plik (Zał5_Wzór umowy.pdf)Zał 5. Wzór umowy  (rozmiar: 726 KiB)
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ nr1_ pismo.pdf)Modyfikacja nr 1 SIWZ - pismo  (rozmiar: 193 KiB)
Pobierz plik (SIWZ po modyfikacji_nr1.pdf)SIWZ po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 1027 KiB)
Pobierz plik (Zał1_Form. ofertowy po_modyfikacji1.docx)Zał 1. po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 23 KiB)
Pobierz plik (Zał6_po_modyfikacji nr1.pdf)Zał 6. po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 1131 KiB)
Pobierz plik (Zał7 po_modyfikacji nr1.pdf)Zał 7. po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 75 KiB)
Pobierz plik (Zał8_Formularz porównawczy po_mod1.docx)Zał 8. po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 40 KiB)
Pobierz plik (Mod_SIWZ nr 2.pdf)Modyfikacja SIWZ nr 2-pismo  (rozmiar: 36 KiB)
Pobierz plik (SIWZ po mod nr2.pdf)SIWZ po modyfikacji nr 2  (rozmiar: 1032 KiB)
Pobierz plik (Pyt.1_10.pdf)Pytania i odpowiedzi 1-10  (rozmiar: 396 KiB)
Pobierz plik (Zał6_ Opis przedmiotu zamówienia mod2.pdf)Zał 6. po modyfikacji nr 2  (rozmiar: 1141 KiB)
Pobierz plik (Zał8_Formólarz porównawczymod2.docx)Zał 8. po modyfikacji nr 2  (rozmiar: 41 KiB)
Pobierz plik (Pytania 11_14.pdf)Pytania i odpowiedzi 11-14  (rozmiar: 71 KiB)
Pobierz plik (Pytania15_16.pdf)Pytania i odpowiedzi 15-16  (rozmiar: 90 KiB)
Pobierz plik (Zał6 po mod.3.pdf)Zał 6. po modyfikacji nr 3  (rozmiar: 1148 KiB)
Pobierz plik (Pyt17_24wo.pdf)Pytania i odpowiedzi 17-24  (rozmiar: 251 KiB)
Pobierz plik (Zał6pomod4pop.pdf)Zał 6. po modyfikacji nr 4  (rozmiar: 1148 KiB)
Pobierz plik (Zał8_Formularz porównawczymod4.docx)Zał 8. po modyfikacji nr 4  (rozmiar: 41 KiB)
Pobierz plik (Zał3 _Ośw wstępne Wykonawcy po mod_1.doc)Zał 3. po modyfikacji nr1  (rozmiar: 185 KiB)

Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby sądów apelacji białostockiej - G-241-17/17

Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby sądów apelacji białostockiej  - G-241-17/17

Załączniki:

Pobierz plik (SIWZ kom.pdf)SIWZ  (rozmiar: 1087 KiB)
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu  (rozmiar: 195 KiB)
Pobierz plik (Zał1_Formularz ofertowy k17.docx)Zał.1 Formularz ofertowy  (rozmiar: 23 KiB)
Pobierz plik (Zał5_Wzór umowy k17.pdf)Zał.5 Wzór umowy  (rozmiar: 706 KiB)
Pobierz plik (Pytania 1_5.pdf)Pytania 1-5  (rozmiar: 78 KiB)
Pobierz plik (Pytanie6.pdf)Pytanie 6  (rozmiar: 59 KiB)
Pobierz plik (Pytania 7_9.pdf)Pytania 7-9  (rozmiar: 225 KiB)
Pobierz plik (Mod.SIWZ nr 1_pismo.pdf)Modyfikacja SIWZ nr 1-pismo  (rozmiar: 36 KiB)
Pobierz plik (SIWZ po mod nr1.pdf)SIWZ po modyfikacji nr 1  (rozmiar: 1108 KiB)
Pobierz plik (Pytania10_33.pdf)Pytania 10-33  (rozmiar: 434 KiB)
Pobierz plik (Zał 6 po mod.3.pdf)Załącznik 6 po modyfikacji 3  (rozmiar: 2585 KiB)
Pobierz plik (Pytanie 34.pdf)Pytanie 34  (rozmiar: 64 KiB)
Pobierz plik (Sprostowanie ogłoszenia.pdf)Sprostowanie ogłoszenia  (rozmiar: 73 KiB)
Pobierz plik (DOC_20170401142810.PDF)Pytanie 35  (rozmiar: 52 KiB)
Pobierz plik (Wybór części 1,2,5,6.pdf)Wybór części 1,2,5,6  (rozmiar: 570 KiB)
Pobierz plik (Uniewaznienie cz.3 i 4.pdf)Unieważnienie cz.3 i 4  (rozmiar: 46 KiB)

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....