Dyrektor Sądu - Zofia Kukla

tel. 85 743 06 94
fax: 85 732 30 19
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl


Sekretariat Dyrektora:

pok. 316
tel. 85 743 06 94

Kompetencje Dyrektora Sądu:

  1. wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji,
  2. sprawuje kontrolę gospodarki finansowej,
  3. gospodaruje mieniem Skarbu Państwa,
  4. opracowuje projekty planów finansowych i plany finansowe dla sądów w obszarze apelacji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.