Dyrektor Sądu - Grażyna Lewicka

tel. 85 743 06 94
fax: 85 743 02 20
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl


Sekretariat Dyrektora:

pok. 316
tel. 85 743 06 94

Kompetencje Dyrektora Sądu:

  1. wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji,
  2. sprawuje kontrolę gospodarki finansowej,
  3. gospodaruje mieniem Skarbu Państwa,
  4. opracowuje projekty planów finansowych i plany finansowe dla sądów w obszarze apelacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 styczeń 2021 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie