Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo zmienił wyrok Sądu I instancji w sprawie dotyczącej nielegalnych kontaktów funkcjonariusza Służby Więziennej z osadzonym i nakłaniania przez niego innej osoby do zabójstwa (sygn. akt II AKa 212/20).

Ogłoszenie o naborze na płatna praktykę absolwencką w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. K.184-1/21

W dniu 4 marca 2021r., godz. 10.30, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dwóch braci oskarżonych o spowodowanie obrażeń ciała u funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przestępstwa skarbowe (sygn. akt II KAa 26/20)

Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym zostały zaprojektowane i opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które dostrzegło konieczność wprowadzenia rozwiązań ułatwiających kontakt obywatela z wymiarem sprawiedliwości, a następnie udostępnione sądom powszechnych, w tym Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku, zgodnie z § 28 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych) w wymiarze 0,5 etatu.

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna


Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
www.bialystok.sa.gov.pl


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
tel.: (0-85) 732-80-82
fax: (0-85) 732-90-01
e-mail: sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Sąd urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
poniedziałek – piątek – 7.30 –15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

tel. 85 7430727

Czytelnia akt jest czynna:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

 tel. 85 7430726

1 grudnia 2009r. w Sądzie Apelacynym w Białymstoku uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesantów (pok. 018) i Czytelnia Akt (pok. 019). Oba pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Świętojańskiej.

W Biurze Obsługi Interesantów:

1. udzielane są informacje:
• o stanie i biegu spraw toczących się w Sądzie,
• o terminach i miejscach rozpraw,
• o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
• o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
• o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• o wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji;

2. udostępniane są listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępniane są numery telefoniczne oraz adresy innych sądów;
4. pracownik Biura kieruje do właściwych sal rozpraw.

W Czytelni Akt są udostępniane osobom uprawnionym akta spraw prowadzonych w Sądzie.

Aby uniknąć oczekiwania na akta należy wcześniej ustalić termin udostępnienia z kierownikiem właściwego sekretariatu (telefony są podane w module "Wydziały").

Redaktor strony:
Janusz Sulima
tel. (085)7430274
fax. (085)7329001
rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje ogólne


Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


COM_CONTENT_READ_MORERzecznik Prasowy