Kierownik Oddziału - Katarzyna Pavtel

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 03 21


e-mail:administracyjny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 310


Biuro podawcze

tel. 85 743 07 13
pok. 165


Biblioteka

tel. 85 743 04 81
e-mail: biblioteka@bialystok.sa.gov.pl
pok. 210


Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 1. sprawy  organizacyjne Sądu Apelacyjnego,
 2. nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
 3. prowadzenie sekretariatu Prezesa SA,
 4. sprawy socjalno-bytowe pracowników  Sądu Apelacyjnego,
 5. prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. obsługa  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów  Apelacji, zebrania  sędziów Sądu Apelacyjnego, Kolegium Sądu Apelacyjnego,
 8. sprawy organizacyjne komorników i notariuszy,
 9. prowadzenie ewidencji pieczęci sądowych, komorników i notariuszy,
 10. obsługa Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego, Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 11. sprawy związane z pożyczkami mieszkaniowymi sędziów apelacji,
 12. sprawy związane z udzielaniem informacji publicznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 marzec 2022 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 25 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie