Kierownik Oddziału - Zofia Iwanowicz

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 03 21
e-mail:administracyjny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 310


Biuro podawcze

tel. 85 743 07 13
pok. 165


Biblioteka

tel. 85 743 04 81
e-mail: biblioteka@bialystok.sa.gov.pl
pok. 210


Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 1. sprawy  organizacyjne Sądu Apelacyjnego,
 2. nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
 3. prowadzenie sekretariatu Prezesa SA,
 4. sprawy socjalno-bytowe pracowników  Sądu Apelacyjnego,
 5. prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. obsługa  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów  Apelacji, zebrania  sędziów Sądu Apelacyjnego, Kolegium Sądu Apelacyjnego,
 8. sprawy organizacyjne komorników i notariuszy,
 9. prowadzenie ewidencji pieczęci sądowych, komorników i notariuszy,
 10. obsługa Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego, Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 11. sprawy związane z pożyczkami mieszkaniowymi sędziów apelacji,
 12. sprawy związane z udzielaniem informacji publicznej.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.