Kierownik Oddziału - Główna Księgowa - Anna Drzymkowska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 04 74


fax: 85 743 03 12
e-mail: finanse@bialystok.sa.gov.pl
pok. 122

Do zadań Oddziału Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, rachunkowości Sądu Apelacyjnego, w tym budżetu w układzie zadaniowym oraz obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i innymi będącymi w dyspozycji Sądu Apelacyjnego
  a także dla sądów okręgowych na obszarze Apelacji,
 3. kontrola przestrzegania w Sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym dyscypliny finansów publicznych,
 4. opracowywanie projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych Sądu,
 5. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych
  i finansowych, a także sprawozdań tematycznych, w tym z realizacji budżetu zadaniowego,
 6. dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych oraz rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 7. prowadzenie obsługi kasowej Sądu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 06 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 06 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 23 styczeń 2024 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 13 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie