Kierownik Oddziału - Jarosław Fiedoruk

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 03 15
e-mail: gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 146

Do zadań Oddziału Gospodarczego należy w szczególności:

 1. planowanie, realizacja zaopatrzenia oraz wyposażenie Sądu Apelacyjnego w materiały, meble, maszyny i środki trwałe,
 2. współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu oraz programów komputerowych,
 3. przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedurach zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań,
 4. administrowanie nieruchomościami Sądu Apelacyjnego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji środków transportu będących na stanie Sądu,
 6.  prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 7. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu we współpracy z Policją Sądową,
 8. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarka wytwarzanymi odpadami,
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą i funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu, systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania centrali telefonicznej,
 11. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarka wytwarzanymi odpadami,
 12. prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zaopatrzenia pracowników w: środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, napoje oraz przygotowywanie wykazów do wypłaty ekwiwalentu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.