Kierownik Oddziału - Marcin Niewiński

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 06 01
e-mail: informatycy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 105

 

Sekcja ds. Informatyzacji Sądownictwa z siedzibą w Łomży

Kierownik Sekcji - Przemysław Dobrzycki

 

Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 2
18-400 Łomża

tel. 85 743 06 10
e-mail: sekcja@bialystok.sa.gov.pl

 

Do zadań Oddziału Informatycznego należy w szczególności:

  1. opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii,
  2. koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć informatycznych w apelacji,
  3. realizacja projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów informatycznych,
  4. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych,
  5. szkolenia i udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych,
  6. administrowanie siecią lokalną i systemami informatycznymi,
  7. zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemach informatycznych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.