Kierownik Oddziału - Helena Koda

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 02 22
e-mail: inwestycje@bialystok.sa.gov.pl
pok. 304

Do zadań Oddziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

  1. planowanie, realizacja i nadzór nad remontami i inwestycjami Sądu Apelacyjnego,
  2. koordynacja związana z realizacją inwestycji polegających na budownictwie  na obszarze apelacji białostockiej,
  3. sprawozdawczość inwestycyjna, remontowa  niezależnie od źródeł pochodzenia środków finansowych na obszarze apelacji białostockiej,
  4. kontrola inwestycji realizowanych przez Sądy Okręgowe na obszarze apelacji białostockiej,
  5. wspólnie z Oddziałem Gospodarczym – prowadzenie przeglądów technicznych obiektu,
  6. koordynacja związana z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań przewidzianych do realizacji w Sądzie Apelacyjnym.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.