Kierownik Oddziału - Mirosław Siemieniuk

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 07 18


e-mail: inwestycje@bialystok.sa.gov.pl
pok. 305

Do zadań Oddziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

  1. planowanie, realizacja i nadzór nad remontami i inwestycjami Sądu Apelacyjnego,
  2. koordynacja związana z realizacją inwestycji polegających na budownictwie  na obszarze apelacji białostockiej,
  3. sprawozdawczość inwestycyjna, remontowa  niezależnie od źródeł pochodzenia środków finansowych na obszarze apelacji białostockiej,
  4. kontrola inwestycji realizowanych przez Sądy Okręgowe na obszarze apelacji białostockiej,
  5. wspólnie z Oddziałem Gospodarczym – prowadzenie przeglądów technicznych obiektu,
  6. koordynacja związana z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań przewidzianych do realizacji w Sądzie Apelacyjnym.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 18 listopad 2021 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 18 listopad 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 listopad 2021 Radosław Świsłocki Porównanie