Kierownik Oddziału - Jolanta Bagińska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 03 20


e-mail:kadry@bialystok.sa.gov.pl
pok. 308

Do zadań Oddziału Kadr należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw etatowych i  osobowych pracowników Sądu Apelacyjnego oraz wybranych spraw etatowych pracowników Apelacji Białostockiej, z wyłączeniem spraw należących do zakresów działania innych organów,
  2. nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych,
  3. współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń pracowników Apelacji Białostockiej oraz organizacja szkoleń w obszarze Apelacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 15 luty 2023 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 16 luty 2023 Marcin Niewiński Porównanie