Kierownik Oddziału - Maciej Pomichowski

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 03 82
e-mail: kontrolny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 331

Do zadań Oddziału Kontroli należy przeprowadzanie kontroli przestrzegania na terenie działalności jednostek apelacji w zakresie:

  1. zasad gospodarki finansowej,
  2. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  3. dyscypliny finansów publicznych,
  4. realizacji zadań kontrolnych zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  5. innych zadań wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.