Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta –85 743 07 27

tel. 85 743 04 28
fax: 85 743 06 79, 85 743 07 23
e-mail: karny@bialystok.sa.gov.pl
pok. 116

Przewodniczący Wydziału  - SSA Jacek Dunikowski

pok. 116a

Kierownik Sekretariatu - Beata Zielińska

pok. 116

 

Przedmiot działalności:

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego i penitencjarne.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

AKa – dla spraw karnych, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów okręgowych,

AKz – dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienie sądów wydane w postępowaniu wykonawczym oraz dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Sądu Apelacyjnego na podstawie art. 263 § 5 k.p.k.,

AKzw – dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w postępowaniu wykonawczym.

Wykazy:

AKo – dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, które nie podlegają wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczą m.in. wznowienia postępowania, prośby o ułaskawienie, wniosków o przekazanie innemu sądowi sprawy zagrożonej przedawnieniem, wniosków sądów rejonowych o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu,

AKp - dla wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres przekraczający terminy określone w art. 263 § 2 i 3 k.p.k.,

WKK - dla ewidencji kasacji wniesionych w sprawach karnych i sprawach zgodności z prawdą świadczeń lustracyjnych.

S - dla ewidencji skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.