Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta –85 743 07 27

tel. 85 743 06 91
fax: 85 743 07 37
e-mail: pracy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 021

Przewodniczący Wydziału - SSA Bożena Szponar-Jarocka

pok. 021

Kierownik Sekretariatu - Barbara Chilimoniuk

pok. 021

 

Przedmiot działalności: 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

APa – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,

APz – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,

AUa - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych - tylko sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,

AUz – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,

APo-Uo – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie.

Wykazy:

WSC - wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Przemysław Jałoza Porównanie