Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta –85 743 07 27

tel. 85 743 06 91
fax: 85 743 07 37
e-mail: pracy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 021

Przewodniczący Wydziału - SSA Bożena Szponar-Jarocka

pok. 021

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu. Wskazanie dokładnych godzin przyjęć nie jest możliwe z uwagi na inne obowiązku służbowe Przewodniczącego. W związku z czym rekomendowany jest uprzedni kontakt telefoniczny z Wydziałem celem zagwarantowania terminu.

Kierownik Sekretariatu - Barbara Chilimoniuk

pok. 021

 

Przedmiot działalności: 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

APa – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,

APz – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,

AUa - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych - tylko sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,

AUz – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,

APo-Uo – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie.

Wykazy:

WSC - wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie