Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Sędzia Sądu Okręgowego - Tomasz Kosakowski

Obsługę spraw prowadzonych przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego prowadzi Oddział Administracyjny Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

Pok. 309 (II piętro)

Tel. 857430742

Email: administracyjny@bialystok.sa.gov.pl


Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wykonuje zadania oskarżyciela dyscyplinarnego w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 20 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz