W dniem 21 marca 2019r. do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku powołany został sędzia Krzysztof Adamiak, na miejsce zwolnione przez Pana Piotra Niedzielaka w  związku z objęciem przez niego stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.

            Pan Krzysztof Adamiak złożył egzamin sędziowski w dniu 13 września 1999r. W dniu 1 listopada 2000r. roku został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem sądowym w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Grajewie, z dniem 15 lutego 2001 roku został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie. W okresie od 1 grudnia 2002 roku do 31 października 2003 roku pełnił obowiązki przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Zambrowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zambrowie i przydzielony do orzekania w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. W okresie od 1 listopada 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Zambrowie. W okresie od 1 września 2010 roku do 31 marca 2011 roku pełnił funkcję Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie, a od 29 marca 2014 roku ponownie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Od 15 marca 2005 roku przez dwie kolejne czteroletnie kadencje piastował stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.

            Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  12 maja 2014 roku Pan Krzysztof Adamiak został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łomży i przydzielony do orzekania w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Nadto od 2017 roku Pan sędzia orzekał w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach
delegacji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Od dnia 21 marca 2019 roku jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku na czas nieokreślony.

            Poza pracą orzeczniczą Pan sędzia Krzysztof Adamiak od dnia 1 czerwca 2016 roku pełnił funkcję wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Łomży oraz wykonywał funkcje: koordynatora ds. edukacji prawnej Sądu Okręgowego w Łomży i koordynatora ds. praktyk aplikantów Sądu Okręgowego w Łomży.

            W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pan sędzia Krzysztof Adamiak ukończył w 2009 roku studia podyplomowe w zakresie - Organizacja i zarządzanie wymiarem sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 2010 roku w zakresie Prawo cywilne dla sędziów sądów powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.     W ramach dodatkowych zajęć Pan sędzia prowadził wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

            Kadencja nowego Prezesa potrwa 6 lat.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.