W dniu 24 października 2019r. godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny, który miał zranić nożem dwie osoby (sygn. akt II AKa 156/19). Prokurator zarzucił mu popełnienie 2 przestępstw: usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń zagrażających życiu u jednego mężczyzny oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu drugiego. Do zdarzenia miało dojść w kwietniu 2014r. w Łomży.

            Oskarżony to obywatel rosyjski narodowości czeczeńskiej, mieszkający wraz z rodziną w Łomży. Z ustaleń Sądu Okręgowego w Łomży wynika, że w dniu zdarzenia oskarżony pojechał rowerem do sklepu spożywczego. Tam nieznacznie uderzył rowerem w stojący przy sklepie samochód osobowy, w którym znajdowało się czterech młodych mężczyzn, w tym dwaj pokrzywdzeni. Nie znali oni wcześniej oskarżonego. Jeden z pokrzywdzonych wyszedł z samochodu i zwrócił oskarżonemu uwagę na to, co zrobił. Wówczas ten wyjął posiadany przy sobie nóż i bez słowa zadał mu cztery uderzenia. Gdy z pojazdu wysiadł drugi z pokrzywdzonych, także został zaatakowany nożem przez oskarżonego, który następnie zaczął uciekać. W pogoń za nim udali się dwaj koledzy pokrzywdzonych, ale nie udało mu się zatrzymać napastnika. Obu pokrzywdzonych wezwane pogotowie odwiozło do szpitala. W następstwie zadanych przez oskarżonego ciosów nożem jeden z mężczyzn doznał obrażeń ciała realnie zagrażających życiu, zaś obrażenia drugiego naruszyły czynności ciała na okres powyżej 7 dni.

Oskarżony wrócił do domu i jeszcze tej samej nocy wyjechał do Warszawy, a następnie opuścił Polskę. Został zatrzymany dopiero w 2018r. W toku postępowania przyznał, że to on spowodował obrażenia ciała u pokrzywdzonych wskazując, że to on pierwszy został zaatakowany przez grupę 7-8 nietrzeźwych mężczyzn, wśród których byli pokrzywdzeni, a podłożem napaści na niego były kwestie narodowościowe. Wyjaśnieniom tym sąd nie dał wiary.

W ramach pierwszego zarzucanego mu czynu uznał go za winnego tego , że w dniu 21 kwietnia 2014r w Łomży woj. podlaskiego działając z zamiarem bezpośrednim spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zadał mu dwa uderzenia nożem w klatkę piersiową, uderzenie nożem w prawe ramię oraz plecy, powodując u niego obrażenia ciała skutkujące obustronną odmą opłucnową z niewydolnością oddechową co spowodowało u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą jego życiu, tj. popełnienia czynu z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. i wymierzył mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W ramach drugiego zarzucanego mu czynu uznał go za winnego tego, że w dniu 21 kwietnia 2014r w Łomży woj. podlaskiego zadał uderzenie nożem w okolicę lędźwiową powodując ranę kłutą okolicy lędźwiowej prawej długości około 1 cm penetrującą w stronę nerki prawej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni tj. popełnienia czynu z art. 157§1 k.k. i za to wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności. 

Ostatecznie oskarżonemu wymierzono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny rozpozna apelację obrońcy oskarżonego, który domaga się jego uniewinnienia bądź uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.