Łagodniejsza kara za napaść na szwagra

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uwzględniając w znacznej części apelację obrońcy oskarżonego, zmienił częściowo wyrok Sądu I instancji w sprawie zajścia, do jakiego doszło pomiędzy spowinowaconymi mężczyznami w sierpniu 2018r. w Biskupcu (sygn. akt II AKa 178/19).

            Sąd odwoławczy dokonał zmiany w zakresie ustaleń faktycznych przyjmując, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym, a metalowym kluczem pokrzywdzonego uderzył dwukrotnie. Sędzia sprawozdawca wyjaśniła, że ustalony przebieg zdarzenia oraz zgromadzone dowody, w szczególności zeznania samego pokrzywdzonego i opinia biegłego, wskazują jednoznacznie, że oskarżony uderzył pokrzywdzonego kluczem tylko dwa razy. Nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że tych uderzeń było więcej.

Odnośnie kwestii zamiaru, to Sąd Okręgowy prawidłowo wykluczył, aby sprawcy towarzyszył zamiar zabójstwa i przyjął, że działał on z zamiarem wywołania skutku z art. 156 § 1 k.k. Z tym, że w ocenie sądu odwoławczego nie był to zamiar bezpośredni, ale ewentualny. Świadczy o tym m.in. przebieg zdarzenia: najpierw dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego kluczem, potem już tylko go kopał. Z drugiej strony, w żadnym razie nie można mówić o dobrowolnym odstąpieniu oskarżonego od działania, gdyż to reakcja świadków spowodowała, że przestał on kopać pokrzywdzonego i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Sąd Apelacyjny dokonał też zmiany w zakresie orzeczenia o karze, łagodząc orzeczoną wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności do 1 roku, a jej wykonanie warunkowo zawieszając tytułem próby na okres lat 3, oddając oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora i zobowiązując go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Sędzia sprawozdawca wyjaśniła, że choć stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu jest znaczny, to suma wszystkich okoliczności towarzyszących, w tym istniejące pomiędzy mężczyznami zaszłości i wyjątkowo naganne zachowanie pokrzywdzonego oraz właściwości i warunki osobiste oskarżonego, który nie był wcześniej karany pozwalają na dalej idące nadzwyczajne złagodzenie kary oraz zastosowanie instytucji probacyjnej. Oskarżony jako tymczasowo aresztowany spędził w zakładzie karnym prawie 7 miesięcy i jest to dla niego dostateczna dolegliwość. Z punktu widzenia interesu społecznego jego ponowne izolowanie nie jest konieczne.

Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....