Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 186/19 do dnia 26.11.2019 r., godz. 14.30, sala IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.