Sprawca poczytalny, wyrok utrzymany w mocy

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy dotyczącej zabójstwa mężczyzny w Małkini Górnej, nie podzielił zarzutów apelacji uznając wyrok sądu I instancji za trafny i prawidłowy na wszystkich 3 płaszczyznach, tj. winy, kwalifikacji prawnej oraz wymiaru kary (sygn. akt II AKa 186/19).

Sąd odwoławczy uznał, że nie zachodzą przesłanki do przyjęcia w stosunku do oskarżonego upojenia atypowego, działał on w warunkach prostego (zwykłego) upojenia alkoholowego. Nie zachodziły zatem warunki wyłączające bądź ograniczające jego poczytalność. Zachowanie oskarżonego było racjonalne, a jego agresja związana była tylko i wyłącznie z ilością wypitego alkoholu. Jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa również było logiczne. Tym samym nie ma żadnych wątpliwości, że za swój czyn powinien ponieść odpowiedzialność karną.

Sędzia sprawozdawca podkreśliła także, że w realiach sprawy można przyjąć, że oskarżony dopuścił się zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Wynika to zarówno ze sposobu jego działania, ilości zadanych ciosów, jak i pozostawienia pokrzywdzonego z licznymi obrażeniami w odosobnionym miejscu, w trudnych warunkach atmosferycznych, w niskiej temperaturze. Wskazuje to, że godził się na skutek w postaci śmierci pokrzywdzonego.

Odnośnie wymiaru kary, to w ślad za Sądem Okręgowym Sąd Apelacyjny nie wykluczył, ze zdarzenie mogło być sprowokowane przesz pokrzywdzonego.  Oskarżony jest zaś osobą młodą, wcześniej nie był karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W tych realiach zastosowanie surowszej represji karnej, a zwłaszcza wymierzenie kary o charakterze w zasadzie eliminacyjnym w postaci 25 lat pozbawienia wolności, nie znajduje uzasadnienia.

Wyrok jest prawomocny.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....