Sąd Apelacyjny w Białymstoku, z uwagi na zawiłość sprawy i konieczność dogłębnej analizy wszystkich okoliczności, odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 139/19 do dnia 6.12.2019 r., godz. 11.30, sala IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.