Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I AGa 54/19 do dnia 31.01.2020 r., godz. 14.00.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.