Sąd Apelacyjny w Białymstoku z uwagi na zawiły charakter sprawy odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 237/19 do dnia 4.02.2020 r., godz. 13.00, sala IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.