W związku z chorobą sędziego nastąpiła zmiana terminów rozpraw w sprawie dotyczącej zabójstwa w Sokółce (sygn. akt II AKa 205/19) oraz w sprawie dotyczącej mężczyzny narodowości czeczeńskiej oskarżonego o usiłowanie zabójstwa (sygn. akt II AKa 156/19). Nowe terminy rozpraw w tych sprawach wyznaczono na dzień 12 marca 2020r., godz. 11.00, s. IV (w sprawie II AKa 156/19) oraz na dzień 2 kwietnia 2020r., godz. 9.00, s. IV (w sprawie II AKa 205/19).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.