Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I ACa 573/18 do dnia 17.02.2020 r., godz. 13.30.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.