Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 195/19 do dnia 26.02.2020 r., godz. 14.00, sala IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.