Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację pozwanego Powiatu Bielskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie o zapłatę  (sygn. akt I ACa 637/19).

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.