W dniu 16 czerwca 2020r., godz. 12.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mężczyzny, któremu prokurator zarzucił usiłowanie zabójstwa brata i bratowej (sygn. akt II AKa 102/20).

            Do zdarzenia miało dojść w lutym 2019r. w mieszkaniu, gdzie oskarżony kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną w głowę tępą stroną przyniesionej przez siebie siekiery, powodując u niej obrażenia w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonej pomocy przez osoby trzecie. W ten sam sposób zaatakował też brata, który odniósł obrażenia naruszające czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Wychodząc z mieszkania  oskarżony pozostawił nieprzytomną bratową oraz leżącego brata, oboje mocno krwawiących mówiąc, że zostawia ich przy życiu, aby „dłużej cierpieli”. Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że konflikt pomiędzy stronami powstał na tle wzajemnych rozliczeń finansowych w związku ze sprzedażą gospodarstwa rolnego, oskarżony uważał, że brat i bratowa nie rozliczyli się z nim właściwie.

            Uznając, ze oskarżony działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia obu pokrzywdzonych Sąd Okręgowy w B. wymierzył mu kary jednostkowe 11 lat i 10 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 11 lat pozbawienia wolności.

            Sąd Apelacyjny rozpozna apelację obrońcy oskarżonego, który kwestionuje wyrok w zakresie rozstrzygnięcia o karze, domagając się orzeczenia kar jednostkowych w dolnych granicach ustawowego zagrożenia oraz kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.