W dniu 15.09.2020r., godz. 13.00 s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą czwórki mężczyzn oskarżonych o szereg przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (sygn. akt II AKa 27/20).

Z ustaleń Sądu Okręgowego w Suwałkach wynika, że w okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. na terenie powiatu oleckiego, działa grupa przestępcza, w skład której wchodzili m.in. oskarżeni mężczyźni, mająca na celu popełnianie przestępstw związanych z wytwarzaniem i obrotem znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany. Stworzono łańcuch powiazań od producentów do konsumentów, w ramach którego następowały przepływy suszu marihuany oraz pozyskiwanych środków finansowych.

Celem pozyskania produktu założono trzy plantacje. Plantacje były regularnie uprawiane, podlewane, a nawet pielone. Pierwsza z plantacji plenerowych (większa) została ujawniona w drodze działań policji w sierpniu 2016r.– obejmowała 147 sztuk krzaków konopi innych niż włókniste. Zatrzymano wówczas jednego z oskarżonych, który przyjął pełną odpowiedzialność za to przestępstwo, nie ujawniając udziału innych osób w procederze (skazano go za to wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach).

W tym czasie rozwijała się kolejna uprawa plenerowa– z tej uprawy oskarżeni zebrali, obrali, podzielili i wysuszyli produkt, w wyniku czego wytworzyli nie mniej niż 3 kg suszu stanowiącego znaczną ilość ziela konopi innych niż włókniste o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 90.000,00 złotych, stanowiących około 3.000 porcji handlowych, przyjmując 30 złotych za 1 gram narkotyku (typowa cena narkotyku w okolicach Olecka).

Z uwagi na okres zimowy zdecydowano o przeniesieniu uprawy do pomieszczeń zamkniętych. W tym celu oskarżeni w sposób profesjonalny (montaż lamp, ogrzewania itd.) przygotowali trzy pomieszczeniach gospodarcze i piwniczne domu oraz przystąpili do uprawy roślin konopi innych niż włókniste w trzech kolejnych nasadzeniach, z których część tj. nie mniej niż 370 sztuk roślin zebrali, obrali, podzielili i wysuszyli uzyskując nie mniej niż 5 kg netto suszu - stanowiących około 5.000 porcji handlowych, przyjmując 30 złotych za 1 gram narkotyku - o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych.

We wrześniu 2017r. funkcjonariusze policji weszli do pomieszczeń gospodarstwa rolnego dokonując zatrzymania pracujących przy plantacji osób. Ujawniono łącznie nie mniej niż 487 sztuk roślin stanowiących ostatnie nasadzenie, które to rośliny mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, tj. nie mniej niż 10.714 gram suszu o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 321.420 złotych, przy czym po zebraniu części roślin poprzez ich dzielenie i suszenie wytworzono znaczną ilość środka odurzającego w postaci nie mniej niż 2.770,8 grama netto oraz 20,59 gram netto poporcjowanego suszu ziela konopi innych niż włókniste.

Uznając winę oskarżonych w zakresie zarzucanych im czynów Sąd Okręgowy skazał ich na kary od 3 lat do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje wniesione przez prokuratora oraz obrońców oskarżonych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz