W dniu 1 października 2020r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę II AKa 26/20 dotyczącą dwóch braci, którym prokurator postawił zarzuty stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych oraz przewozu papierosów bez akcyzy.


Jeden z braci został oskarżony o to, że:
I. w  dniu 30 stycznia 2019r. ok. godz. 18:00 w miejscowości na drodze S. – B. w celu zmuszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania do kontroli pojazdu marki Fiat Ducato który prowadził, zastosował  wobec nich przemoc w ten sposób, że kierując samochodem marki Fiat Ducato pomimo rozłożonej na drodze kolczatki, ustawionego w poprzek drogi pojazdu służbowego marki Mitsubishi Pajero, widocznych sygnałów dźwiękowych i świetlnych w/w pojazdu służbowego,  kamizelek służbowych odblaskowych, w które ubrani byli w/w funkcjonariusze, latarki z czerwonym światłem dającym sygnał do zatrzymania, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, przyspieszył i kontynuował jazdę samochodem z dużą prędkością w kierunku rozstawionych na drodze funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stojącego w poprzek drogi samochodu służbowego, zmuszając do ukrycia się na poboczu drogi, do pozostania w pojeździe, zaś trzeciego funkcjonariusza do oddania strzału w kierunku nadjeżdżającego pojazdu celem jego zatrzymania, a następnie uderzył prowadzonym przez siebie pojazdem w pojazd służbowy marki Mitsubishi Pajero, w którym znajdował się funkcjonariusz, który to pojazd uderzył w znajdującego się w jego pobliżu funkcjonariusza Straży Granicznej, czym spowodował obrażenia ciała w postaci wielonarządowego urazu, w tym ciężkiego urazu czaszkowo - mózgowego i skomplikowanego otwartego złamania goleni prawej, które to obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, zaś u drugiego funkcjonariusza spowodował ogólne potłuczenia w postaci powierzchownych urazów głowy, klatki piersiowej i lewych kończyn, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni oraz dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu marki Mitsubishi Pajero w ten sposób, iż uderzając w niego kierowanym przez siebie pojazdem marki Fiat Ducato spowodował uszkodzenie airbag siedzenia, wyciągarki PowerWinch,, okładziny zderzaka przedniego, wzmocnienia (wspornika) zderzaka, osłon przeciw kamieniom bocznym, kła bocznego,  wspornika zderzaka przedniego zewnętrznego, dystansów, wsporników zderzaka przedniego bocznego, 2 pokryw reflektora dodatkowego, kraty wlotu powietrza, reflektorów z kierunkowskazem kpl., kompletu reflektorów z kierunkowskazami, reflektorów przeciwmgłowych kpl., reflektorów przeciwmgielnych kpl, błotników przednich wsporników przednich,  listew ochronnych rantu błotnika,  nadkół wewnętrznych, łącznika błotnika,  osłony chłodnicy, pokrywy przedniej,  uszczelek pokrywy przedniej, uszczelek bocznych pokrywy przedniej, wykładziny tłumiącej pokrywy przedniej, zamka pokrywy przedniej, cięgna pokrywy, blachy zamka ( zawiasu), wsporników reflektorów, belki poprzecznej dolnej, wzmocnienia belki poprzecznej dolnej, wspornika wzmocnienia przedniego, wnęki kola kompletnej, części przedniej wzmocnienia podłużnicy, podłużnicy zewnętrznej i wewnętrznej,  zbiornika spryskiwacza,  airbag dachowego bocznego,  sterownika Airbagu,  pasów bezpieczeństwa przednich,  sensora airbagu bocznego,  obudowy silnika, przewodu filtra powietrza, wlotu powietrza, chłodnicy ładowanego powietrza, przewodów chłodnicy doładowania, chłodnicy, przewodów chłodnicy - dół, tunelów wentylatora, koła/skrzydeł wentylatora, kratki łopatek wentylatora, klimatyzacji  - kondensatora, podsufitki, tapicerki oparcia, wnęki koła części wewnętrznej, części przedniej wzmocnienia podłużnicy, drzwi przednich – przezbrojenie do lakierowania  powodując straty w wysokości 65.900zł działając na szkodę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku tj. o czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

II. w dniu 30 stycznia 2019r. w miejscowości Orłowo  na drodze S. – B. około godz. 18: 00 działając wspólnie w porozumieniu z innymi osobami przewoził samochodem marki Fiat Ducato wyroby akcyzowe sprowadzone na terytorium kraju w postaci papierosów marki FEST bez polskich znaków akcyzy w ilości  62.460 paczek oraz papierosów marki NZ bez polskich znaków akcyzy w ilości 44.460 paczek, który został wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej  bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na którym ciążą należności celne małej wartości w kwocie 142.879,00zł oraz należności podatkowe wielkiej wartości w łącznej kwocie 2.360.490,00zł w tym podatek akcyzowy 1.845.996,00zł oraz  podatek od towarów i usług 514.494,00zł tj. o czyn z  art. 54 § 1 kks w zb. z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks  w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks

Drugi z braci został oskarżony o to, że:

I. w dniu 30 stycznia 2019r. na drodze S. – B. około godz. 18: 00 działając wspólnie i w porozumieniu z  innymi osobami będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego  w Suwałkach za umyślne przestępstwo skarbowe  w ciągu 5 lat po uiszczeniu kary grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych oraz będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie za umyślne przestępstwo skarbowe w ciągu 5 lat po uiszczeniu kary grzywny w wymiarze 200 stawek oraz będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kownie  za umyślne przestępstwo skarbowe w ciągu 5 lat po uiszczeniu kary grzywny w wymiarze 7078 Euro  popełnił umyślne przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju w ten sposób, że przewoził samochodem marki Fiat Ducato wyroby akcyzowe sprowadzone na terytorium kraju w postaci papierosów marki NZ bez polskich znaków akcyzy w ilości  155.455 paczek, który został wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej  bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na którym ciążą należności celne małej wartości w kwocie 207.724,00zł oraz należności podatkowe wielkiej wartości w łącznej kwocie 3.431.784,00zł w tym podatek akcyzowy 2.683.790zł oraz  podatek od towarów i usług 747.994,00zł tj. o czyn z  art. 54 § 1 kks w zb. z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks  w zw. z art. 37 § 1 pkt 4 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks,

II. w dniu 30 stycznia 2019r. w miejscowości na drodze B. – S. w celu zmuszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania do kontroli pojazdu marki Fiat Ducato który prowadził,  zastosował  wobec nich przemoc w ten sposób, że kierując samochodem marki Fiat Ducato pomimo rozłożonej na drodze kolczatki, widocznych sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdu służbowego Opel Astra, kamizelek służbowych odblaskowych, w które ubrani byli funkcjonariusze, latarki z czerwonym światłem dającym sygnał do zatrzymania realizowanej przez funkcjonariuszy nie zatrzymał się do kontroli drogowej, przyspieszył i kontynuował jazdę samochodem z dużą prędkością w kierunku rozstawionych na drodze funkcjonariuszy Straży Granicznej zmuszając ich tym samym do ukrycia się w rowie celem uniknięcia potrącenia tj. o czyn z art. 224 § 2 kk.

Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów z tą zmianą, że wysokość szkody Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ustalił na kwotę 86.000 zł.  i wymierzył kary 3 lat pozbawienia wolności i grzywnę oraz karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywny.

Apelacje w tej sprawie wniósł obrońca oskarżonych, domagając się m.in. złagodzenia wymierzonych im kar.
Z kolei pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego domaga się wymierzenia oskarżonym kar surowszych. tj. co najmniej 5 lat pozbawienia wolności i co najmniej 2 lat pozbawienia wolności
Natomiast prokurator domaga się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, gdyż jego zdaniem opis i kwalifikacja prawna przypisanych oskarżonym czynów związanych z napaścią na funkcjonariuszy Straży więziennej budzi wątpliwości. W jego ocenie czyn przypisany jednemu z oskarżonych winien zostać zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa, zaś czyn przypisany drugiemu oskarżonemu jako czynna napaść na funkcjonariuszy. Alternatywnie prokurator zgłosił zarzut rażącej niewspółmierności kary, domagając się wymierzenia oskarżonym odpowiednio kar 10 lat oraz 4 lat pozbawienia wolności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 wrzesień 2020 Magdalena Kukiełko