W dniu 28 października 2021r., godz. 11.30., s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o zabójstwo (sygn. akt   II AKa 137/21).

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że w dniu 6 listopada 2019 r, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonej, zadał jej kilkanaście uderzeń nożem w klatkę piersiową, szyję, brzuch i ręce, powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci: rany ciętej z przodu szyi o długości 9 cm przecinającej skórę, tkankę podskórną, mięśnie i krtań 1 cm powyżej głośni na długości 1,8 cm, rany kłutej na prawej piersi o wymiarach 3,5 cm x 1,5 cm, której kanał przecina dalszą część mostka i następnie „na wylot” jelito grube i żołądek, rany cięto – kłutej w okolicy podobojczykowej lewej o wymiarach 8 cm x 1 cm, której kanał przecina powłoki miękkie, następnie przechodzi przez II lewe międzyżebrze i kończy się rozcięciem worka osierdziowego na długości 1 cm, rany kłutej w rzucie prawego łuku żebrowego o wymiarach 3,5 cm x 2 cm, której kanał przecina powłoki miękkie, następnie przecina VI prawe żebro, worek osierdziowy i boczny prawy brzeg serca penetrując do światła prawej komory serca, rany kłutej na bocznej prawej powierzchni tułowia powyżej talerza biodrowego z kilkukrotnym kanałem wkłucia, której jeden z kanałów posiada długość około 17 cm, po przecięciu powłok miękkich przecina X prawe żebro i sąsiadujące międzyżebrza na łącznej długości 4 cm, następnie przechodzi przez prawą nerkę (jedno wkłucie długości 2,5 cm na bocznej powierzchni i dwa wkłucia długości 1 cm na powierzchni przyśrodkowej) oraz przechodzi przez wątrobę (dwa wkłucia) tworząc jedno wkłucie na górnej powierzchni prawego płata wątroby, rany ciętej pomiędzy kciukiem a II palcem prawej ręki przecinającej mięśnie i ścięgna na prawie całym obwodzie kciuka, rany ciętej pomiędzy kciukiem a II palcem lewej ręki przecinającą tkanki miękkie i penetrującą do stawu śródręczno – paliczkowego skutkującej prawie całkowitym odcięciem kciuka i innych ran ciętych i kłutych klatki piersiowej i kończyn górnych penetrujących w obrębie powłok miękkich, w wyniku czego nastąpił zgon pokrzywdzonej na miejscu zdarzenia, tj.  popełnienia czynu z art. 148 § 1 k.k.

Oskarżony i pokrzywdzona byli małżeństwem od 27 lat, mieli czworo dzieci. Do zdarzenia doszło, gdy żona poinformowała, że chce go zostawić i związać się z innym mężczyzną.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznając oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu skazał go i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wyrok zaskarżyli prokurator (co do kary) i obrońca oskarżonego (co do winy).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 25 październik 2021 Przemysław Jałoza