W dniu 10 lutego 2022r., godz. 12.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzn, którzy dokonali zabójstwa pozorując wypadek drogowy (sygn.. akt II AKa 237/21).
Dwóm mężczyznom, z których jeden to bratanek ofiary, prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 148 § 1 k.k. polegającego na tym, że w dniu 24 lipca 2019 roku działając wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze bezpośrednim, pozbawili życia pokrzywdzonego w ten sposób, że po uprzednim wspólnym nabyciu w dniu 22 lipca 2019 roku samochodu m-ki Audi A3, który miał służyć do popełnienia przestępstwa, po podaniu w umowie kupna-sprzedaży pojazdu fałszywych danych nabywcy tj. „Jana Kowalskiego”, w ramach ustalonego podziału ról, jeden z oskarżonych kierując w/w pojazdem, jadąc z nadmierną prędkością, uderzył prawym bokiem pojazdu w tył roweru, którym poruszał się pokrzywdzony, w następstwie czego pokrzywdzony uderzył rowerem w przydrożne drzewo, a następnie spadł do rowu, doznając obrażeń ciała w postaci świeżego krwiaka podtwardówkowego nad prawą półkulą mózgu grubości do 12 milimetrów oraz szeregu innych obrażeń skutkujących jego zgonem w dniu 3 sierpnia 2019 roku. Auto zostało porzucone na miejscu zdarzenia.
Uznając winę obu oskarżonych Sąd Okręgowy w Ostrołęce wymierzył im kary 15 i 12 lat pozbawienia wolności. Surowszą karę otrzymał krewny ofiary, który pełnił wiodącą rolę w przestępstwie, licząc na uzyskanie znacznej korzyści majątkowej, a współsprawcy obiecał 20 tys. zł. Sąd zastrzegł, że oskarżony ten będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu kary 12 lat pozbawienia wolności.
Drugi  z mężczyzn dodatkowo za nakłanianie trzeciego z oskarżonych w sprawie do zabójstwa pokrzywdzonego skazany został na karę 8 lat pozbawienia wolności, a za sfałszowanie umowy kupna-sprzedaży samochodu który posłużył do zabójstwa - karę 1 roku pozbawienia wolności. W konsekwencji Sąd Okręgowy wymierzył mu karę  łączną 12 lat pozbawienia wolności zastrzegając, że o warunkowe zwolnienie będzie się on mógł ubiegać dopiero po odbyciu kary 10 lat pozbawienia wolności.
Trzeci z oskarżonych otrzymał karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3-letni okres próby za utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa w miejscu wypadku drogowego.
Sąd odwoławczy rozpozna apelacje prokuratora i obrońcy jednego z oskarżonych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 luty 2022 Bartosz Stankiewicz