W dniu 9 maja 2022r., godz.10:30  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzn, którzy dokonali zabójstwa na terenie ogródków działkowych w Olsztynie (sygn. akt II AKa 266/21).

Dwóm mężczyznom, z których jeden działał w warunkach recydywy zwykłej z art. 64 § 1 k.k. prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 148 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w ramach zarzucanych oskarżonym czynów  w pkt I i II a/o uznał  oskarżonych  za winnych tego, że w dniu 30 grudnia 2020 r. na terenie ogródków działkowych, działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze ewentualnym dokonali zabójstwa pokrzywdzonego w ten sposób, że zadali mu wielokrotne uderzenia szklaną butelką i metalową rurą o długości 123 cm. w głowę i po całym ciele, powodując rozległe i wielomiejscowe obrażenia głowy, głębokie i rozległe rany tłuczone okolicy czołowej lewej i potylicznej oraz posługując się nieustalonym ostrym narzędziem spowodowali pięć ran kłutych ramion, jak również wielokrotnie bili wymienionego pięściami i kopali po całym ciele, powodując rozległe stłuczenia powłok miękkich tułowia, kończyn górnych oraz pośladków, co spowodowało śmierć pokrzywdzonego na skutek doznanych obrażeń głowy z krwiakami przymózgowymi oraz utraty znacznej ilości krwi.

Oskarżonym na podstawie art. 148 § 1 k.k. Sąd Okręgowy wymierzył kary 25 lat pozbawienia wolności.

Trzeciemu mężczyźnie, któremu zarzucono nie udzielenie pomocy pokrzywdzonemu i naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego Sąd wymierzył karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności.

Sąd odwoławczy rozpozna apelacje obrońców oskarżonych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 05 maj 2022 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 05 maj 2022 Radosław Świsłocki Porównanie