W dniu 17 maja 2022r., godz.10:30  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację obrońcy dotyczącą oskarżonego Rosjanina, któremu zarzucono popełnienie trzech czynów z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (sygn. akt II AKa 25/22).
Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał oskarżonego za winnego przewozu znacznej ilości środków odurzających w postaci haszyszu o wadze 47,430325 kilogramów brutto i wartości 2 371 516,25 zł, z Hiszpanii do Rosji, przewożąc tą substancję w specjalnie skonstruowanej skrytce podłogi samochodu osobowego z Hiszpanii poprzez Francję i Niemcy do Polski, gdzie narkotyki zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i za to skazał go na karę 8 lat pozbawienia wolności i 20.000 złotych grzywny
Apelację wniósł obrońca oskarżonego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 maj 2022 Bartosz Stankiewicz