Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 25/22 dotyczącej przewozu znacznej ilości środków odurzających w postaci haszyszu odroczył wydanie wyroku do dnia 31 maja 2022r., godz. 14.15, s. IV., z uwagi na zawiłość sprawy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 maj 2022 Przemysław Jałoza