Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACa 298/21 przeciwko firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie odroczył rozprawę z uwagi na dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. Dalsze czynności Sąd podejmie po sporządzeniu opinii przez biegłego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 czerwiec 2022 Magdalena Kukiełko