Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz.12:00  na sali nr IV rozpozna sprawę przedsiębiorcy, który w trakcie trwania pandemii, na zlecenie kobiety i mężczyzny, zorganizował uroczystość weselną  (sygn. akt II AKa 68/22).

Sąd Okręgowy w Suwałkach wyrokiem z dnia 2 marca 2022r. w sprawie o sygn. akt II. K 5/22 skazał przedsiębiorcę na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając wykonanie orzeczonej kary na okres próby 2 lat za to, że prowadząc działalność gospodarczą, na zlecenie kobiety i mężczyzny, zorganizował uroczystość weselną z udostępnieniem miejsca do tańczenia oraz podawania posiłków gościom przy stołach, w której uczestniczyły co najmniej 43 osoby, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia wielu osób poprzez szerzenie się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COvid19), tj. popełnienia czynu z art. 165 §1 k.k.

Apelację wnieśli  prokurator i obrońca.

Prokurator wniósł o zmianę wyroku poprzez orzeczenie obok kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat - kary grzywny w wysokości 5.000 zł.

Obrońca domagał się zmiany wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko