Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz.09:00 na sali nr  IV rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzny, który dokonał rozboju posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci maczety (sygn. akt II AKa 61/22).

Sąd Okręgowy w Białymstoku w ramach zarzucanego mężczyźnie czynu uznał go  za winnego tego, że w dniu 5 lutego 2021 r. pomiędzy godziną 21.30 a 22.00 w pomieszczeniu garażowym, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi nieustalonymi mężczyznami, posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci maczety, użył przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez zadawanie mu uderzeń tą maczetą, a także pięściami i nogami w głowę i po całym ciele, po czym zabrał pokrzywdzonemu w celu przywłaszczenia portfel z zawartością pieniędzy w kwocie około 200 złotych, jak też dowodu osobistego, prawa jazdy, trzech kart bankomatowych i dwóch kart serwisowych do zegarków, czym spowodował łączną szkodę w wysokości 1 000 złotych tj. czynu z art. 280 § 2 k.k. i za to wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 2.400 zł.

Apelację od tego wyroku wnieśli obrońcy oskarżonego wnosząc o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu, ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko