W dniu 27 września 2022r. g. 12:00 s. IV (sygn. akt II AKa 115/22) Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna ponownie sprawę dotyczącą zabójstwa w Czarnej Białostockiej ( w zakresie kary jednego z oskarżonych).  
Na skutek wniesionej przez obrońcę oskarżonego kasacji Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (sygn. akt  II AKa 206/20) w części dotyczącej tego oskarżonego, utrzymującej w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku o karze i  w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W pozostałym zakresie oddalił kasację jako bezzasadną.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz