W dniu 20 października 2022r., godz.09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzny, który dokonał rozboju w placówkach bankowych posługując się bronią palną w postaci pistoletu (sygn. akt II AKa 157/21).

Sąd Okręgowy w Białymstoku w ramach zarzucanych mężczyźnie czynów uznał go  za winnego tego, że posługując się bronią palną w postaci pistoletu marki Walther model P-99, groził pracownicom banków natychmiastowym użyciem tej broni i pozbawieniem ich życia oraz dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy (46.349,89 zł na szkodę jednego banku 87.690 zł. na szkodę drugiego), tj. o czyny z art. 280 § 2 k.k.. i za to skazał go na karę łączną  5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzekł obowiązek naprawienia szkody oraz zapłatę na rzecz pokrzywdzonym pracownicom banku kwot zadośćuczynienia po 2.500 zł. za doznana krzywdę. 

Apelację od tego wyroku wniósł obrońca oskarżonego wnosząc o uniewinnienie oskarżonego od popełnienia czynu z pkt I i zmianę kwalifikacji prawnej czynu z pkt II poprzez zakwalifikowanie go z art. 280 §1 k.k. (rozbój bez użycia niebezpiecznego narzędzia) i w oparciu o te modyfikację znacznę zmiarkowanie wymierzonej kary i środków karnych ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 październik 2022 Bartosz Stankiewicz