Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 10 listopada 2022r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce o sygn. akt  II K 57/21 z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie dwóch mężczyzn – pracowników ochrony, z których jeden spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu i nie udzielił mu pomocy, drugi zaś także nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (sygn. akt II AKa 95/22).

        W stosunku do oskarżonego, któremu zarzucono spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyjął, zgodnie z wnioskiem prokuratora i oskarżyciela posiłkowego, że w sprawie zachodzi związek przyczynowy między uderzeniami pokrzywdzonego, a jego zgonem i tym samym uznał go winnego tego, że przewidując możliwość spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i godząc się na to zadał wymienionemu dwukrotnie uderzenie rękoma w twarz wskutek czego pokrzywdzony upadł na kamienną posadzkę korytarza uderzając o nią tylną częścią głowy w wyniku czego doznał obrażeń ciała prowadzących do stanu wegetatywnego i związanych z nim ciężkich infekcji ogólnoustrojowych, skutkujących w następstwie jego zgonem tj. czynu z art. 156 § 3 k.k. i orzekł wobec niego karę 5 lat pozbawienia wolności i w konsekwencji za dwa czyny karę łączną 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu pracownika ochrony na okres 5 lat.

        W ocenie Sądu Apelacyjnego kara ta jest adekwatna do stopnia zawinienia. Sąd wziął pod uwagę nie tylko okoliczności przedmiotowego zdarzenia, które przemawiają na niekorzyść oskarżonego ale także postawę skazanego w czasie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, który przyznał się do winy, okazał skruchę i przeprosił. To w ocenie Sądu  pozwoliło na wymierzenie mu kary w najniższym zakresie, ale jednak nie pozwoliło na nadzwyczajne złagodzenie kary czego domagał się obrońca oskarżonego. 

        W  stosunku do drugiego oskarżonego Sad Apelacyjny w Białymstoku wyrok uchylił i sprawę z zakresie zarzuconych mu czynów przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wyszkowie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 listopad 2022 Radosław Świsłocki