Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 grudnia 2022r zmienił wyrok Sądu Okręgowego w  Białymstoku o sygn. akt III K 171/21 z dnia 12.04.2022r. dotyczącą mężczyzny, który dokonał rozboju na ekspedientkach sklepu z alkoholem w Czarnej Białostockiej (sygn. akt II AKa 140/22) w ten sposób, że w opisie czynu przypisanego oskarżonemu w miejsce pokrzywdzonego „właściciela sklepu M.D.” przyjął  „MEMO Sp. z o.o. sp. k., w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

W ocenie Sądu Apelacyjnego rozstrzygnięcie Sądu I instancji, poza błędnie określonym pokrzywdzonym w sprawie, jest prawidłowe. Sąd meriti, nie naruszył obrazy przepisów prawa procesowego, zarzucanego przez obrońcę oskarżonego.  Rozważył całość dowodów i wskazał te które uznał za udowodnione, a które za nieudowodnione.

Proces ten był procesem poszlakowym niemniej jednak poszlaki te tworzą łańcuch, w którym wszystkie elementy tworzą logiczną spójną całość i pozwalają na ustalenie, że to oskarżony był sprawcą rozboju o czym świadczą badania DNA - śladów biologicznych oskarżonego zabezpieczonych przedmiotów w tym kominiarki  - znalezionych w odległości 376 m od sklepu, dzień po zdarzeniu. Odnośnie drugiego sprawcy dowody nie pozwoliły niestety na ustalenie tej osoby.

Sąd Apelacyjny podzielił zatem dokonane ustalenia faktyczne w pełni, a zwłaszcza co do winy oskarżonego.

Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 grudzień 2022 Bartosz Stankiewicz