Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 29 grudnia 2022r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 19.05.2022r. w sprawie II K 42/21.
Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów i argumentacji zawartych w apelacjach obrońcy jednego z oskarżonych, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prokuratora.
W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy w Łomży niezwykle starannie przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie, skrupulatnie i dokładnie ocenił dowody i ocenę tą w pełni Sąd Apelacyjny popiera i akceptuje. Z punktu widzenia zdarzenia ocena prawna była trudna ale została oceniona prawidłowo. Żadną miarą, w ocenie Sądu, nie można podzielić argumentacji zawartej w akcie oskarżenia, obalonej przez Sąd Okręgowy i argumentacji zawartej w apelacji prokuratora, że zachowanie jednego z oskarżonych wypełniało znamiona usiłowania zabójstwa. Sprawca odpowiada za usiłowanie zabójstwa gdy jego zachowaniu towarzyszy zamiar ewentualny. W tym zakresie takiego zamiaru nie można się dopatrzeć biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Zachowanie w/w oskarżonego podyktowane było strachem. Nie kierował się on zamiarem zabójstwa. Ocena dowodów z nagrań monitoringu – prowadzenia samochodu, powoduje, że za takie uznać nie możemy zachowania oskarżonego. Sąd prawidłowo przyjął, że oskarżony działał w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego używając takiego narzędzia jak samochód.
W ocenie Sądu Apelacyjnego wymierzona oskarżonemu za ten czyn bezwzględna kara pozbawienia wolności w wymiarze  1 roku i  6 miesięcy pozbawienia wolności jest karą surową i sprawiedliwą biorąc pod okoliczności działania oskarżonego, który jest osobą dotychczas niekaraną. Złagodzenie tej kary poprzez warunkowe zawieszenie jej wykonania, jak chciałby obrońca oskarżonego, jest niemożliwe.
Odnosząc się do  wysokości zasądzonej  nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Sąd Apelacyjny podał, że jej wysokość jest właściwa. Obrażenia pokrzywdzonego były powierzchowne, a Sąd musiał mieć też na względzie zachowanie pokrzywdzonego, od którego całe zajście się zaczęło.
Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 29 grudzień 2022 Bartosz Stankiewicz