W dniu 12 stycznia 2023r. godz.09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzny, który dokonał zabójstwa konkubiny, nad którą się znęcał (sygn. akt II AKa 151/22).

Sąd Okręgowy w Białymstoku w ramach zarzucanego mężczyźnie czynu uznał go za winnego tego, że w okresie od 10 września 2019r do 26 kwietnia 2021r w znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującą konkubiną w ten sposób, że wszczynał awantury, w czasie których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi i powszechnie uznawanymi za obelżywe, poniżał ją, krytykował, ośmieszał, wyganiał ze wspólnie zajmowanego mieszkania, groził pokrzywdzonej spowodowaniem obrażeń ciała, wielokrotnie stosował wobec niej przemoc fizyczną poprzez popychanie i uderzanie po całym ciele, kopanie, potrząsanie za ramiona tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 207 § 1 k.k. skazał go i wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności.

Uznał go również za winnego tego, że 27 kwietnia 2021r w Białymstoku w mieszkaniu działając z zamiarem ewentualnym tj. przewidując możliwość pozbawienia życia konkubiny i godząc się na to, stosując wobec niej siłę fizyczną w postaci kopania, uderzania po całym ciele, skoku na jej grzbiet, spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonej w postaci: krwiaka prawej małżowiny usznej; podbiegnięć krwawych: głowy, tułowia, pośladka prawego oraz kończyn górnych i dolnych w tym na wewnętrznych powierzchniach powłok miękkich; pęknięcia śluzówki warg; złamanie żuchwy po stronie lewej; podbiegnięcia krwawego prawego mięśnia skroniowego; obustronnych podbiegnięć krwawych tkanek i mięśni grzbietu oraz tkanek na wewnętrznej powierzchni mostka; powierzchniowej rany kłutej grzbietu; obustronnych, krwawo podbiegniętych, wielomiejscowych złamań żeber z rozerwaniami opłucnej ściennej, które stanowiły ciężki uraz rusztowania kostnego klatki piersiowej skutkujący niewydolność oddechowo – krążeniową, a w efekcie zgon pokrzywdzonej, tj. czynu z art. 148 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 148 § 1 k.k. wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności.

Jako karę łączną sąd orzekł karę 16 at pozbawienia wolności.

Apelację od tego wyroku wnieśli: obrońca oskarżonego, prokurator i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 styczeń 2023 Bartosz Stankiewicz