W dniu 31 stycznia 2023r. godz.09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą dwóch mężczyzn, którzy wspólnie i w porozumieniu  dokonali zabójstwa mężczyzny w zamiarze ewentualnym (sygn. akt II AKa 18-/22).

Sąd Okręgowy w Suwałkach obu mężczyzn uznał za winnych tego, że, w dniu 11 września 2021 roku w godzinach 20:00-21:20 na trasie działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego zadali mu wielokrotnie w głowę, szyję i klatkę piersiową uderzenia w postaci kopnięć i ciosów pięściami, powodując liczne podbiegnięcia krwawe w gardzieli i w tkankach miękkich szyi, podbiegniętego krwią złamania rogu większego lewego chrząstki tarczowatej krtani, obrzęku krtani, podbiegnięcia ściany tchawicy i przełyku, podbiegnięcia krwawe w obrębie języka i ślinianek podżuchwowych oraz podbiegnięcia w przydance naczyń szyjnych, obrażenia głowy w postaci podbiegnięć krwawych, otarć naskórka, ran tłuczonych, złamania kości twarzoczaszki oraz rozległe podbiegnięcia krwawe w tkance podskórnej czepcu ścięgnistym i okostnej czaszki, w wyniku czego w następstwie obrażeń zlokalizowanych w okolicy szyi na skutek uderzeń lub/i zagardlenia doszło do niewydolności krążeniowo-oddechowej, w przebiegu niedokrwiennego uszkodzenia OUN i obrzęku mózgu, z wklinowaniem migdałków móżdżku do otworu potylicznego, co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego w dniu 14 września 2021 r na oddziale OIOM Szpitala Wojskowego w Ełku, przy czym jeden z oskarżonych czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach art. 64 § 1 kk za przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy, po odbyciu łącznie co najmniej jednego roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu ostatniej kary i za to na podstawie art. 148 § 1 kk wobec drugiego oskarżonego na podstawie art. 148 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk skazał ich na kary po 14  lat pozbawiania wolności.

Apelację od tego wyroku wnieśli: obrońca drugiego oskarżonego i  oskarżyciel posiłkowy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 styczeń 2023 Bartosz Stankiewicz