Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 7 lutego 2023r. o godz. 10:30 s. IV rozpozna apelację Prokuratora i obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z  dnia 14 lipca 2022 roku (sygn. akt II K 51/22), którym skazał oskarżonego na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia dwóch przestępstw. Pierwsze polegało na usiłowaniu dokonania w zamiarze ewentualnym, przy użyciu broni palnej - pistoletu Makarow kal. 9 mm w związku z rozbojem, jednym czynem,  zabójstwa dwóch osób i spowodowanie u nich poważnych obrażeń ciała stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu przy czym zamierzonego celu w postaci pozbawienia życia pokrzywdzonych nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonym pomocy medycznej (za ten czyn orzeczono karę 25 lat pozbawienia wolności), drugie przestępstwo, polegające na posiadaniu bez pozwolenia broni palnej w postaci pistoletu Makarow kal. 9 mm i 115 sztuk amunicji w postaci naboi pistoletowych kal. 9 mm. Wz. Makarow (za ten czyn został skazany na karę 1  roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności).

Wobec oskarżonego orzeczono karę łączną w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności.

Na rzecz pokrzywdzonych Sąd orzekł zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w części poprzez zapłatę kwot po 100.000 zł. na rzecz każdego z pokrzywdzonych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 luty 2023 Przemysław Jałoza