Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 13 lutego 2023r zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z  dnia 14 lipca 2022 roku (sygn. akt II K 51/22).

w ten sposób, że oskarżonego uznał za winnego tego, że 22 stycznia 2021 roku w godzinach wieczornych, w Olsztynie, w lokalu,  łazience  i korytarzu, w związku z rozbojem, posługując się paralizatorem elektrycznym i bronią palną w postaci pistoletu Makarow kal. 9 mm użył wobec pokrzywdzonej paralizatora elektrycznego i działając z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oddał w jej kierunku  strzał z pistoletu Makarow kal. 9 mm powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu, a następnie działając z zamiarem  ewentualnym usiłował pozbawić życia pokrzywdzonego w ten sposób, że oddał w jego kierunku dwa strzały z broni palnej – pistoletu Makarow 9 mm -  jeden z pomieszczenia łazienki przez drzwi, a drugi na korytarzu bezpośrednio w kierunku pokrzywdzonego, powodując u niego obrażenia ciała w postaci stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu, przy czym z uwagi na udzieloną pomoc medyczną skutek nie nastąpił, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia 60 monet o wadze 31, 1 grama każda o łącznej wartości 440.000 złotych na szkodę spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Orzekł również wobec oskarżonego karę łączną 16 (szesnastu) lat  pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Zaskarżonym wyrokiem Sądu Okręgowego oskarżony został uznany za winnego popełnienia dwóch przestępstw. Pierwsze polegało na usiłowaniu dokonania w zamiarze ewentualnym, przy użyciu broni palnej - pistoletu Makarow kal. 9 mm w związku z rozbojem, jednym czynem,  zabójstwa dwóch osób i spowodowanie u nich poważnych obrażeń ciała stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu przy czym zamierzonego celu w postaci pozbawienia życia pokrzywdzonych nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonym pomocy medycznej (za ten czyn orzeczono karę 25 lat pozbawienia wolności), drugie przestępstwo, polegające na posiadaniu bez pozwolenia broni palnej w postaci pistoletu Makarow kal. 9 mm i 115 sztuk amunicji w postaci naboi pistoletowych kal. 9 mm. Wz. Makarow (za ten czyn został skazany na karę 1  roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności). Wobec oskarżonego orzeczono karę łączną w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji prokuratora i obrońcy oskarżonego  uznał, że oskarżony w związku z rozbojem posługując się paralizatorem elektrycznym i bronią palną w postaci pistoletu  w zamiarze bezpośrednim spowodował u pierwszej pokrzywdzonej używając paralizatora elektrycznego i oddając w jej kierunku jeden strzał z broni palnej  obrażenia skutkujące chorobą realnie zagrażającą życiu (a nie jak przyjął Sąd I instancji w zamiarze ewentualnym usiłował pozbawić jej życia), a w odniesieniu do drugiego pokrzywdzonego, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym (a nie jak ustalił Sąd I instancji z zamiarem bezpośrednim) pozbawienia życia i za to wymierzył oskarżonemu karę 15 lat pozbawienia wolności.

W ocenie Sądu Apelacyjnego brak było tez podstaw, żeby przyjąć, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia drugiego pokrzywdzonego.  W tym zakresie nie jest najważniejsza kwestią okoliczności natury przedmiotowej, tj czym posługiwał się oskarżony, samo bowiem użycie przedmiotu nie decyduje o zamiarze bezpośrednim. Realne podłoże sytuacji oskarżonego i cel działania – chęć dokonania rozboju nie pozwalają na przypisanie mu bezpośredniego zamiaru pozbawienia życia pokrzywdzonego. W tym zakresie Sąd I instancji nadmierną rolę przypisał okolicznościom natury przedmiotowej pomijając podmiotowe.

Sąd Apelacyjny przy tak zmienionym opisie czynu wymierzył oskarżonemu karę 15 lat pozbawienia wolności i karę łączną 16 lat pozbawienia wolności. W ocenie Sądu Apelacyjnego za zachowanie oskarżonego powinna być wymierzona kara zwykła – kara 15 lat pozbawienia wolności, a nie kara szczególna eliminacyjna 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Ani osobowość sprawcy, który nie jest osobą zdemoralizowaną  ani okoliczności popełnionych czynów nie pozwalają na wymierzenie kary eliminacyjnej. Oczywiście Sąd orzekając karę 15 lat pozbawienia wolności wziął pod uwagę motywację zasługującą na szczególne potępienie i brak okoliczności łagodzących i uznał, że karą sprawiedliwą przy tak zmienionym opisie czynu będzie kara 15 lat pozbawienia wolności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 13 luty 2023 Radosław Świsłocki